Työajanseurantajärjestelmät

Modernia työajan laskentaa

Työajanseuranta selkeyttää yrityksen käytäntöjä sekä palvelee modernia työkulttuuria joustavasti. Työajanseurantajärjestelmä on kustannustehokas tapa korvata perinteiset tuntikortit ja manuaalisesti suoritettava työajan laskenta. Työaikajärjestelmän leimauspäätteiden ei tarvitse olla paikkaan sidottuja vaan ne voidaan hoitaa esimerkiksi mobiilisti.

Työajanseurantajärjestelmä voidaan helposti integroida esimerkiksi kulunvalvontaan tai palkanlaskentaohjelmistoon. Palkanlaskentaohjelmistoon integroitaessa päästään eroon tuntikirjanpidosta sekä manuaalisista tietojen siirroista palkanlaskentaan. Näin pystytään keventämään huomattavasti taloushallinnon kuormaa esimerkiksi kuukauden vaihtuessa.