Paloilmoitinjärjestelmät

Nopea ja varma havainto minimoi vahingot.

Paloilmoitinjärjestelmän tärkein tehtävä on havaita alkava tulipalo, suorittaa hälytys sekä ohjata erilaisia toimintoja vahinkojen minimoimiseksi. Viranomaiset tai vakuutusyhtiö usein vaativat paloilmoitinjärjestelmän hankkimisen, mutta se on samalla tärkeimpiä tapoja turvata liiketoiminnan häiriötön jatkuminen.

Securi tarjoaa viranomaisten hyväksymän hälytyksensiirron sekä paloilmoitinjärjestelmän vaativimpiinkin kohteisiin. Viranomaisten määräämien paloilmoitinjärjestelmien hälytykset on ohjattava suoraan hätäkeskukseen. Rinnakkaishälytys on mahdollista lähettää suoraan asiakkaalle Securin hälytyskeskuksen kautta.

Securi on TUKES:in hyväksymä paloilmoitinliike.