Asiantuntijapalvelut

Kiinteistön tai yrityksen turvallisuus on laaja kokonaisuus, johon sisältyy mm. lukitus, tekniset turvajärjestelmät, turvallisuusohjeet sekä näiden jatkuva ylläpito. Varmin tulos saavutetaan, kun nämä on suunniteltu toinen toisiaan tukevana kokonaisuutena. Tällöin pystytään takaamaan turvallisuus sekä jokapäiväisten toimintojen sujuvuus poikkeavissakin tilanteissa.

Securi toimii asiakkaan parhaana kumppanina kartoittaen tarpeet ja olemassa olevat järjestelmät sekä tekemällä näiden pohjalta kiinteistön turvasuunnitelman. Yhtenä Suomen suurimmista turva-alan toimijoista Securi tuottaa itse järjestelmiä sekä asennus- ja huoltopalveluita satoihin kiinteistöihin kaikkialla Suomessa. Securin suunnittelijoiden vahva ammattitaito sekä kokemus erilaisten järjestelmien toiminnasta koko elinkaaren ajan takaa asiakkaalle parhaan mahdollisen kumppanin oman kiinteistön tai yrityksen toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.